Łukasz Koperski – Honorowy Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej — przemówienie na uroczystym otwarciu Targów NECROEXPO w Kielcach 3 czerwca 2022 r.

Targi Necroexpo

NECROEXPO to targi szczególnie istotne dla branży pogrzebowej. Na ten moment odbyło się IX edycji, których cykliczność została zaburzona przez obostrzenia, z którymi świat musiał mierzyć się przez poprzednie dwa lata. W 2022 roku jednak targi powróciły do Kielc, gdzie osoby związane z branżą pogrzebową mogą spotkać się, podyskutować i wymienić doświadczeniami.

Kieleckie targi to nie tylko możliwość podpisania nowych kontraktów. Spotkanie takie bowiem pozwala stale poszerzać zakres usług świadczonych przez poszczególne firmy oraz ubogacać swoją wiedzę z zakresu prowadzenia firm funeralnych dzięki wykładom inspirujących osób.

W czasie uroczystego otwarcia tegorocznych targów NECROEXPO w dniu 3 czerwca 2022 osoby zebrane mogły wysłuchać licznych przemówień. Głos zabrał także Honorowy Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej – Pan Łukasz Koperski. Przybliżył on historię różnych stowarzyszeń, które działały w branży funeralnej, ukazując drogę, jaką branża ta przebyła przez ponad 30 ostatnich lat.

Jak podkreśla właściciel Przedsiębiorstwa Pogrzebowego KOPERSKI – Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO to ważne wydarzenie i okazja do znalezienia płaszczyzny porozumienia przez różne stowarzyszenia, organizacje i firmy działające w branży funeralnej. Dla Przedsiębiorstwa Pogrzebowego KOPERSKI Targi NECROEXPO w Kielcach są szczególnie ważne, gdyż to właśnie Pan Łukasz Koperski brał udział przy tworzeniu pierwszych targów branży pogrzebowej w Kielcach jako prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dużą niespodzianką okazał się fakt, że to Pan prezes Łukasz Koperski jest twórcą nazwy NECROEXPO.

Tegoroczne Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO, które trwały od 3 do 6 czerwca 2022 roku stały się jeszcze lepszą niż dotychczas okazją do zacieśnienia więzów współpracy między przedsiębiorcami pogrzebowymi oraz dały możliwość poszerzania perspektyw, przed jakimi stoją firmy funeralne.