Formalności krok po kroku

Karta zgonu to dokument wystawiany w domu lub w szpitalu przez lekarza, który stwierdził zgon. Bez niego nie będziemy mogli pochować przewieźć ciała do chłodni. Wypisanie karty zgonu jest bezpłatne.

Gdy śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych, musimy wezwać na miejsce lekarza rodzinnego lub z pogotowia (tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego). Wezwany lekarz wystawi kartę zgonu.

Dowiedz się więcej
Wsparcie

Nasz zakład pogrzebowy współpracuje z psychologami, którzy w razie potrzeby wspierają naszych Klientów po stracie bliskiej osoby. Również nasz personel jest przeszkolony na okoliczności, w których znajdują się nasi Klienci.

Dowiedz się więcej
Śmierć osoby bliskiej

Śmierć kogoś bliskiego jest bardzo trudną sytuacją – nie tylko dla osoby w żałobie, ale również dla jej otoczenia – rodziny, znajomych czy współpracowników.

Dla większości z nas sytuacja, kiedy spotykamy człowieka, który stracił kogoś kochanego, członka rodziny, jest niezwykle trudna. Nie wiemy jak zareagować.

Dowiedz się więcej