ornament

Search obituaries

Śp. MARIANNA DZIUBIŃSKA

10.12.1932 • 30.04.2024

Age: 91 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. STANISŁAW TADEUSZ ZARĘBSKI

15.08.1949 • 02.05.2024

Age: 74 lata
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. GRZEGORZ ŁYKO

PREZES DOJRZEWALNI BANANÓW CZARPOL
17.11.1960 • 29.04.2024

Age: 63 lata
Organiser: KOPERSKI GRODZISK MAZ.

nekrolog wstęga

Śp. JAN PIETRZAK

13.12.1938 • 30.04.2024

Age: 85 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. TOMASZ GRZEGORZ CENTKOWSKI

20.09.1953 • 26.04.2024

Age: 70 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. JANINA GLIZIA

Maiden name: CIEPLAK
20.06.1949 • 28.04.2024

Age: 74 lata
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. HANNA PAWLAK

03.04.1961 • 27.04.2024

Age: 63 lata
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. KRYSTYNA KURAN

22.03.1948 • 25.04.2024

Age: 76 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. EDMUND GRZELAK

03.06.1932 • 28.04.2024

Age: 91 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. DANUTA MIRSKA

PIANISTKA, ZASŁUŻONY PEDAGOG,
DŁUGOLETNI NAUCZYCIEL PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W ŻYRARDOWIE.

02.10.1936 • 24.04.2024

Age: 87 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga
1 2 9 10