Obituaries

ornament

Search obituaries

Śp. Irena Łoś

21.11.1941 • 22.10.2020

Age: 78
Organiser: KOPERSKI WARSZAWA

nekrolog wstęga

Śp. LUDWIK MACIEJ KRASIŃSKI

16.09.1962 • 04.08.2021

Age: 58
Organiser: KOPERSKI WARSZAWA

nekrolog wstęga

Śp. Krystyna Snopczyńska

technik dentystyczny
18.01.1925 • 23.02.2021

Age: 96
Organiser: KOPERSKI WARSZAWA

nekrolog wstęga

Śp. KRYSTYNA KORZONKOWSKA

Maiden name: KOPERSKA
18.08.1938 • 03.08.2021

Age: 82 lata
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. PIOTR SERĘGA

25.06.1957 • 01.08.2021

Age: 64 lata
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. WANDA MICHALSKA

15.05.1948 • 03.08.2021

Age: 73 lata
Organiser: KOPERSKI GRODZISK MAZ.

nekrolog wstęga

Śp. PIOTR DOMASIEWICZ

22.02.1959 • 05.08.2021

Age: 62 lata
Organiser: KOPERSKI GRODZISK MAZ.

nekrolog wstęga

Śp. BOGDAN TOBER

19.10.1944 • 02.08.2021

Age: 76 lat
Organiser: KOPERSKI GRODZISK MAZ.

nekrolog wstęga

Śp. IRENA TORUŃ

03.10.1931 • 01.08.2021

Age: 89 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. JADWIGA PIETRASIK

02.01.1926 • 04.08.2021

Age: 95 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga
1 2 9 10