Funerals tomorrow: 26.09.2023

ornament

Search obituaries

Śp. ZDZISŁAW PUCHAŁA

02.10.1948 • 21.09.2023

Age: 74 lata
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. MACIEJ FETRASIAK

29.10.1947 • 21.09.2023

Age: 75 lat
Organiser: KOPERSKI GRODZISK MAZ.

nekrolog wstęga