Funerals day after tomorrow: 27.09.2023

ornament

Search obituaries

Śp. BOŻENA SIWEK

19.09.1966 • 22.09.2023

Age: 57 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. Felicja Budkiewicz

29.11.1937 • 17.09.2023

Organiser: KOPERSKI WARSZAWA

nekrolog wstęga