Funerals today: 15.06.2024

ornament

Search obituaries

Śp. KAZIMIERA LATOSIŃSKA

15.06.1927 • 13.06.2024

Age: 97 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. DANIELA BATORY

15.04.1936 • 11.06.2024

Age: 88 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. MARIAN NIETRZEPKA

25.03.1939 • 11.06.2024

Age: 85 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. JAKUB WALCZAK

07.06.2024 • 07.06.2024

Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga

Śp. HALINA BREJNAK

05.06.1948 • 08.06.2024

Age: 76 lat
Organiser: KOPERSKI ŻYRARDÓW

nekrolog wstęga