Funerals today: 21.09.2021

ornament

Search obituaries

Śp. ZDZISŁAW FERĘCZKOWSKI

14.09.1958 • 17.09.2021

Age: 63
Organiser: KOPERSKI GRODZISK MAZ.

nekrolog wstęga