krzyż Śp. ZOFIA KOISZEWSKA

ornament

01.11.1924 • 28.06.2020

Nekrolog ZOFIA KOISZEWSKA
Age: 95
Mass: 07.07.2020 o godz. 14:00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza adresPowązkowska 14, Warszawa
Cemetery: 07.07.2020 Cmentarz Stare Powązki adresPowązkowska 14, Warszawa
Organiser: KOPERSKI WARSZAWA
❁ Order flowers Get SMS notification

O pogrzebie zawiadamia pogrążona w żałobie rodzina.

ornament