krzyż Śp. RYSZARD MŁYNKIEWICZ

ornament

20.06.1923 • 22.09.2022

Nekrolog RYSZARD  MŁYNKIEWICZ
Age: 99 lat
Mass: 30.09.2022 o godz. 11:00 w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie adresul. Powązkowska 14, Warszawa
Cemetery: 30.09.2022 Cmentarz Stare Powązki adresul. Powązkowska 14, Warszawa
Organiser: KOPERSKI WARSZAWA
❁ Order flowers Get SMS notification Condolences

O pogrzebie zawiadamiają pogrążeni w żałobie Córka i Syn z Rodzinami

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Człowiek dobry, życzliwy ludziom, pogodny i sprawiedliwy, ceniący nade wszystko uczciwość sędziowską

ornament

Write your condolences

Please fill in all the fields