Barbara Olszewska

ornament

04.02.1937 • 13.09.2021

Nekrolog Barbara Olszewska
Age: 84 lat
Farewell ceremony: 23.09.2021 o godz. 14:00 w Domu Pogrzebowym adresPowązkowska 14, Warszawa
Cemetery: 23.09.2021 godz 14:30 IV brama Cmentarz Stare Powązki adresPowązkowska, Warszawa
Organiser: KOPERSKI WARSZAWA
❁ Order flowers Get SMS notification

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku najbliżsi.

ornament