Dyskusja nad zmianą ustawy o pochówkach

Dyskusja Nad Zmiana Ustawy O Pochowkach (2)

W dniach 21 września oraz 11 października 2021 roku władze i członkowie podmiotów, w tym izb, z branży pogrzebowej przybyli do Kielc, aby wziąć udział w dyskusji na temat zmian w ustawie o pochówkach. W dyskusji uczestniczył także Pan Łukasz Koperski – Prezes Przedsiębiorstwa Pogrzebowego Koperski – jako jeden z ekspertów w ustaleniu wspólnego stanowiska na temat zmian w ustawie o pochówkach.

Dyskusje miały miejsce na terenie Targów Kielce. Trwały one wiele godzin i były okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale także pozwoliły na wypracowanie konstruktywnych propozycji.

Propozycje te zostały przedstawione przez ekspertów 14 października 2021 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pan Łukasz Koperski brał udział w tych konsultacjach.

Spotkanie to stanowi ważny krok na drodze ku wprowadzeniu długo oczekiwanych zmian w ustawie o pochówkach. Jest także potwierdzeniem, że w tak istotnych kwestiach możliwe jest w branży funeralnej porozumienie ponad podziałami.

Źródło: https://www.targikielce.pl/o-firmie/aktualnosci/targi-kielce-miejscem-spotkan-ponad-podzialami,22848

Dyskusja Nad Zmiana Ustawy O Pochowkach Koperski
Dyskusja Nad Zmiana Ustawy O Pochowkach (1)