Pogrzeb śp. Księdza Prałata Lucjana Rutkowskiego – honorowego obywatela Grodziska Mazowieckiego

Pralat Lucjan Rutkowski

W dniu 13 marca 2021 roku przedsiębiorstwo pogrzebowe Koperski podjęło się przygotowania uroczystości pogrzebowych śp. księdza prałata Lucjana Rutkowskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

Ksiądz Prałat Lucjan Rutkowski kapłańską posługę pełnił przez niemal 62 lata, z czego większość z nich związana była z Grodziskiem Mazowieckim. W dowód uznania jego zasług zostało mu nadane honorowe obywatelstwo tego miasta. Zmarł dnia 8 marca 2021 roku w wieku 87 lat.

Został pochowany na nowym cmentarzu komunalnym w miejscowości Szczęsne.

Przejdź do nekrologu